Zpracování a prodej starého vyzrálého dřeva

podlahy, dveře, plošné materiály...

Používáme staré vyzrálé dřevo...
Používáme staré vyzrálé dřevo...
Používáme staré vyzrálé dřevo...

Výkup materiálu

Výkup starého dřeva

Trvale vykupujeme nepoškozené staré dřevo z demolic a rekonstrukcí budov a stodol po celém území České republiky. Na místo přijedeme osobně, spolu s vámi dřevo na místě prohlédneme a posoudíme, podle kvality, stáří, rozměrů a dalších parametrů pak určíme cenu. Všechny platby provádíme v hotovosti při odběru přímo na místě.

Demolice objektů

Potřebujete pomoci s demolicí? Využijte našich služeb. Na profesionální úrovni provádíme demolici a demontáž veškerých dřevěných částí domů (např. střešních konstrukcí, stropů, podlah) i celých objektů. Může se jednat o obytné budovy (staré chalupy či chaty), zemědělské budovy (venkovské usedlosti, statky, kravíny, stodoly, kůlny, sýpky apod.) nebo i o budovy průmyslové. Součástí prací je i výkup starého dřeva a dalších stavebních prvků. Vše při kvalitním materiálu lze uplatnit při výkupu a snížení nákladů na demolici a likvidaci odpadů vzniklých demolicí.

Recyklace

K recyklaci lze použít veškerý dřevěný materiál ze starých budov. Lze použít podlahy, trámy, sluncem opálená prkna ze stodol, podhledů atd. Pro naši výrobu lze použít takřka všechny druhy starého dřeva.