Zpracování a prodej starého vyzrálého dřeva

podlahy, dveře, plošné materiály...

Používáme staré vyzrálé dřevo...
Stáří použitého dřeva nebo opracovávaného materiálu se pohybuje okolo 100 let...
Zakládáme si na ručním zpracování tradičními způsoby...
Klademe důraz na zachování struktury starého dřeva...

AntiqueWood s.r.o.

zpracování starého dřeva

Společnost Antiquewood patří do úzkého okruhu firem, které se zabývají zpracováním a prodejem starého dřeva.

Zpracování starého dřeva je velmi specifickou činností, která vyžaduje vztah k unikátní struktuře dřevní hmoty. Pro výběr a opracování jednotlivých částí je nutná pečlivost, cit ke křehkému materiálu a pochopení jedinečnosti vyzrálého dřeva.

Díky materiálům, které zpracováváme, vzniká vždy jedinečný a originální produkt, jehož základem je dokonale zpracované staré dřevo. To pak využíváme nejen na povrchu konečného produktu, ale ve všech jeho částech.

Při šetrném zpracování jednotlivých dílů klademe důraz nejen na čistotu, ale i na zachování a zvýraznění struktury starého dřeva.

Ke zpracování používáme vyzrálé dřevo z lokálních zdrojů, jehož stáří se v průměru pohybuje okolo 100 let od původního zpracování.

Striktně dodržujeme ruční zpracování tradičními způsoby, při němž je dbáno na jemnou a individuální práci se vzácným materiálem.